Kvinnene i Schjærven

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars synes jeg det er grunn til å reflektere litt over kvinnenes rolle i Schjærven. Vi er mange og godt representert i alle ledd.

I løpet av de siste ti årene er antall ansatte doblet. Fokuset har alltid vært å ansette folk med rett kunnskap og kompetanse. I dag er halvparten av byråets ansatte kvinner. Vi er stolte av at det er samme kvinneandel i byråets ledergruppe, blant konsulenter og avdelingsledere.

 

Schjærvens kvinner og menn

Stein Schjærven (1934-2012) grunnla reklamebyrået i 1962. Da Stein trakk seg tilbake i 2004 tok Ståle Schjærven over. Marit Schjærven (80 år) er kvinnen bak suksessen, og har i over flere tiår hatt innflytelse på beslutninger og utviklingen av byrået. Hun er fortsatt aktiv i ledelsen, oppdatert i pågående styresaker, og en selvskreven gjest under byråets årsfest, firmaturer og julelunsj. Marit er opptatt av byråets kultur og hennes tilstedeværelse merkes godt i et arbeidsmiljø vi er stolte av. Også datteren Leni Schjærven Aagaard er sentral i flere av selskapene og er delaktig i strategiske beslutninger som medeier og arbeidende styremedlem.

 

Fremtidsrettet byrå med bakkekontakt

Familien Schjærven har god bakkekontakt, og alle endringer og omstillinger konsernet gjennomfører er basert på viljen og ønsket om å videreføre konseptet «Salg kan kjøpes» – tilpasset dagens markedssituasjon.

Vi jobber med mål om å være best, med utgangspunkt i å fortsette med fokus på effektivitet og nytenkning som byrået alltid har gjort.

Internt beskriver vi våre samarbeidsverdier, VÅRT G, med ordene: Vilje. Åpenhet. Respekt. Tydelighet. Glede.

 

Utvikling av medarbeidere

Jeg er en av dem som har vært heldig å få delta i den kontinuerlige utviklingen av ansatte i Schjærven. Som avdelingsleder for prosjektlederapparatet, i tillegg til det daglige arbeidet som konsulent, har jeg alltid hatt et sterkt fokus på kompetanseheving og faglig utvikling.

Jeg kom fra Bates som prosjektleder og har jobbet i Schjærven siden 2002. Etter fem år som prosjektleder gikk jeg over i stilling som konsulent. At man får muligheten til å utvikle seg også strategisk har vært en av grunnene til at jeg har valgt å bli værende i Schjærven.

I tråd med utviklingen i markedet og kravet til faglig utvikling av prosjektlederfaget så ledelsen behov for å skille ut fagområdet som egen avdeling. Det betød at også prosjektlederne fikk en egen representant inn i byråets ledergruppe.

I Schjærven har vi en operativ byråledelse som møtes ukentlig. Fokus er på utvikling og samhandling mellom avdelingene. Dette gjør at det er også er lett å drive frem endringer og kompetanseheving på tvers av avdelingene, og at faget prosjektledelse tydeliggjøres gjennom organisasjonen.

Vi har i dag en velfungerende avdeling med et prosjektlederapparat med høy faglig kompetanse, med stor vilje til utvikling og som håndterer den kontinuerlige endringen som er i markedet. Med dette som utgangspunkt er målet om å utvikle prosjektlederne i Schjærven til å bli Norges beste.

Og jeg setter pris på at jeg kan gjøre dette i miljø som ser verdien i kompetanse, uavhengig av kjønn.

 

Charlotte Halvorsen Mjaaseth

KONTAKT OSS