08 mai 2018

Schjærven samler kreftene

Bla nedover

Schjærven-konsernet har besluttet å slå sammen selskapene Schjærven Reklamebyrå, Empefire og Schjærven Pilot. Familienavnet videreføres i det sammenslåtte byrået - Schjærven Reklamebyrå.

- Som følge av en strategiprosess vi har gjennomført det siste året, har vi etablert tydelige mål for hele konsernet. En viktig del av dette er erkjennelsen av at vi jobber best når vi jobber sammen, og tiden er nå riktig for å samle kreftene og jobbe under en tydelig felles strategi, sier Anders Waage, konsernsjef i Schjærven.

- Fra og med høsten 2018 er alle våre selskaper samlet i Mølleparken på Grünerløkka, og det åpner for ytterligere muligheter for samhandling på tvers av fag og selskaper.


Stolte av alle byråene

Både Empefire og Schjærven Pilot ble opprettet i samme tidsrom og kom i reel drift våren 2015.  

- Mye har skjedd i løpet av disse tre årene og vi er stolte av hva vi har fått til med begge selskapene. Schjærven-konsernets økende kundemasse det siste året er beviset på at vi har gjort mye riktig.

Waage forteller at Schjærvens kunder nå får tilgang til landets beste kompetanse på retail marketing, og samtidig blir byrået også et av de ledende marketingbyråene i Norden. - De tre byråene har de siste årene bygget opp sterke kulturer som nå forenes til det som er et av Nordens ledende marketingbyrå. 

Toyomasu blir byråleder

Kei Grieg Toyomasu, som de siste månedene har hatt lederansvaret i Schjærven Reklamebyrå, vil lede det nye byrået.  - Jeg har stort tillit til Kei som en kompetent og samlende leder. Han har også en sterk ledergruppe å spille på, sier Waage.

Toyomasu ser bare fordeler med å slå sammen de tre byråene. - Våre kunders behov forandrer seg og vi må forandre oss med dem slik at vi kan levere helhetlige løsninger på tvers av etablerte fagdisipliner. Det gjøres bedre og mer effektivt i ett selskap enn tre. De tre byråene innehar spesialkompetanse som nå kommer alle kundene til gode, sier han.

- Det nye storbyrået vi dekke hele kundereisen for nordiske retailere fra merkevarebygging og helt inn i de fysiske og digitale butikkene.

Øker slagkraften og bredden i kompetansen​

Johanna Nordberg-Aas har vært en del av ledelsen i Empefire: - Vi har hatt tre fine og utviklende år i Empefire. På kort tid har vi bygget opp et sterkt fagmiljø, fått bryne oss på mange spennende oppgaver fra kundene og har levert mye vi er stolte av, sier hun.

- Jeg kjenner godt til Schjærven Reklamebyrå etter å ha jobbet der tidligere, så det er ikke tvil om at det er bra folk. Det at vi nå slås sammen er positivt, og jeg tenker at det øker slagkraften og bredden i kompetansen vi kan tilby kundene.