27 juni 2018

Vi vokser og trenger teknisk prosjektleder!

Bla nedover

Som teknisk prosjektleder vil du koordinere, styre og planlegge prosjekter som involverer kreasjon på digitale flater.

Du samarbeider med ulike prosjekt-team og avdelinger, og holder oversikten over design og utvikling av digitale kampanjer og prosjekter. Du må i tillegg sikre at alt som produseres er i tråd med merkevarens profil, og sørge for kvalitetssikring av alle leveranser.

Daglige oppgaver

En teknisk prosjektleder typiske hverdag ser slik ut i Schjærven:

- Motta briefer fra kunder eller interne kontaktpunkter, og bygge gode relasjoner med disse.

- Jobbe sammen med mediebyråer og kunder for å sikre at alle spesifikasjoner er korrekte.

- Utforme og vurdere metode og rammeverk for digitale prosjekter.

- Utforme fremdriftsplaner for prosjektene.

- Holde alle involverte oppdatert på leveransene av de digitale kampanjene. Finne alle problemer og utfordringer, og sørge for å løse dem.

- Styre økonomien i prosjektene.


Du er god på:

- Å organisere. Du må være svært organisert for å kunne drive flere prosjekter samtidig, evne å holde alle involverte oppdatert, og samtidig sikre at prosjektstyring og fakturering alltid er utført.

- Digital forståelse. Du kjenner til mange digitale plattformer, og koderammeverk, uten at du må kunne kode selv. Du forstår hvordan teknologi henger sammen og hvordan digitale prosjekter bør organiseres.

- Diplomatiske evner: Du vil arbeide med både kreatører og utviklere, som av og til ønsker motstridende ting.

- Kundepleie: Du må kunne formidle svært tekniske begreper til ikke-digitale kunder.

- Budsjettstyring: Du må kunne utarbeide kostnadsestimater, samt delegere store budsjetter for prosjekter og følge opp disse fortløpende.

- Ressursstyring: Du må kunne identifisere og tildele riktige ressurser, og briefe dem når prosjektene skal løses.

- Tredjepartsstyring: Av og til må du outsource jobber, eller kommunisere med eksterne ressurser som også arbeider på kundenes prosjekter.

- Multitasking: Du må være komfortabel med å styre helt ulike prosjekter, med ulike design- og utviklingsteam og kontaktpersoner. Du må ha evnen til å holde deg rolig, selv om du er stresset og evne å prioritere de ulike oppgavene som skal løses.


Relevant erfaring

Du må ha god digital forståelse og erfaring med integrerte prosjekter innen reklame og markedsføring, særlig med digitale løsninger. Du må også vise at du har levert prosjektene fra start til slutt, og det er ekstra fint hvis du har erfaring med å jobbe med større merkevarer, og design- og utviklingsteam.

Søknadsfrist: Vi behandler søknader fortløpende - ikke vent med å sende inn ditt kandidatur!

Send din CV og søknad til Iren Legøy Aagaard på iren.aagaard@schjarven.no. Har du spørsmål så send mail eller ring 97 76 50 41.


Om oss:

Schjærven-gruppen er et av Norges største kommunikasjonshus med over 180 ansatte, bestående av selskapene Schjærven AS (konsern), Schjærven Reklamebyrå, Schjærven Sthlm (Sverige), Clockwork (Studio og Film), Re:Media (Mediebyrå), Madington (digitalt produksjonsselskap) og Produksjonssjefen (print-broker).

Schjærven Reklamebyrå er spesialister på retail marketing. Dette gir en resultatorientert tilnærming som er svært relevant for alle annonsører i dagens marked.

Vi jobber med flere av Norges og Nordens største annonsører som Power, XXL, Vita, NorgesEnergi, Bohus, Block Watne, OBOS, Krogh Optikk og andre.

Vårt reklamekonsept ”Salg kan kjøpes” er like relevant i dag som det var da Stein Schjærven startet selskapet i 1962. Hos oss finner du et kompetent fagmiljø og et uformelt fellesskap med kunden i fokus.