BI

BI oppdaterer businesspråket

Business er i endring, med økende fokus på bærekraft og menneskelig kapital. Forskning understreker at personlig vekst og mestring er nøkkelen til jobblykke og produktivitet. Veien til målet er like viktig som selve målet, dette perspektivet er avgjørende ved utdanningsvalg.

Samlefilm / 25 sek

15 sek

Kampanjeside

Utendørs

Medvirkende

No items found.

Samlefilm / 25 sek

15 sek

Kampanjeside

Utendørs