Block Watne Fluks: En ny måte å tenke hus

Utfordringen
Block Watne ønsker å ta en ledende posisjon i enebolig-markedet. De har et mål om å endevende ferdighusbransjen ved å designe bokvalitet og fleksible løsninger tilpasset et helt livsløp. Menneskers liv forandrer seg, og det samme gjør våre behov og krav til en bolig.

Konseptet er basert på en visjon om å bygge innenfra og ut, og å skape et fleksibelt og tilpasningsdyktig hus. Sentralt i konseptet står bærekraft.

Målsøm for hus
Alle Fluks-hus får sin egen identitet. De blir bygget ut fra hvem beboerne er, hvordan de vil ha det - og tilpasset tomtens muligheter. Det benyttes egne Fluks-moduler som kan kombineres og gir en rekke alternative utforminger. Modulene og prinsippet er designet i samarbeid med det prisvinnende norske arkitektfirmaet Helen & Hard.

Et samarbeidskonsept
Schjærven har utviklet merkevare- og kommunikasjonsplattformen i dette prosjektet. Block Watne har utviklet selve konseptet sammen med Halogen, som også står for utviklingen av nettsidene. Helen & Hard står for selve arkitekturen – et bærekraftig boligkonsept, der økonomi, natur og miljø, samt mennesker og samfunn skal til grunn for en helhetlig og god arkitektur.

Se casefilm om Block Watne Fluks her: 


Fluks - en dynamisk prosess
Vi valgte å kalle prosjektet Block Watne Fluks. Vi ønsket et navn som understreket det dynamiske ved prosessen. Å være i en tilstand av fluks handler om å være i kontinuerlig endring, og det er nettopp noe av kjernen i konseptet. Vi ønsket også et eget lydbilde, og en identitet som skulle koble det dynamiske til det som er helt konkret for en husbygger – nemlig tomten.

– Vi har hatt et mål om å skape et design som er i evig utvikling. Mennesker går gjennom ulike faser gjennom livet, og det er også prosjektets grunnfilosofi. Tanken bak konseptet vårt er at folk eier ulike type tomter med eget DNA. Da lagde vi en dynamisk profil som speiler dette, sier Lasse Scherven, senior designer i Schjærven Reklamebyrå.

Block Watne har også valgt å bruke podcast som en kanal i dette caset.

– Fluks er et innovasjonsprosjekt med mange dimensjoner. Den beste forståelsen får man ved å lytte til dem som har utviklet designet og prosessen. En podcast var derfor et naturlig format, sier Ingrid Leren Wathne, konseptutvikler i Schjærven Reklamebyrå.

– Skal oppleves annerledes
Block Watne har ikke kunnet tilby eneboliger til egen tomt de siste årene, men har mottatt mange henvendelser med spørsmål om dette. Det ble starten på prosjektet.  

– Vi hadde grundige interne diskusjoner før vi tok beslutningen om å gå helhjertet for Fluks. Skulle vi få til dette måtte vi bygge opp en egen organisasjon utenfor dagens Block Watne, men la Fluks utnytte alle de sterke sidene Block Watne representerer i dag. Dette skal gjøres med en ny digital integrasjon og en ny «motor» i bunn. Prosessen rundt Fluks skal oppleves annerledes og utfordre eksisterende måte å både bygge og kjøpe hus på, sier Bjørner Tretterud, Salgs- og markedssjef i Block Watne.

Nå skal det bygges prototyper
Prosjektet har kommet godt i gang. Mange har vært innom nettsidene og gjennomført kartleggingen som både gir gode råd til den som skal bygge, men også kvalifiserer kandidatene som kan bli Fluks-pionerer. De som skal tenke hus på en ny måte – og bygge for livet.

– Responsen etter den første uken har vært fantastisk. Selgerne jobber på spreng for å besvare henvendelser og allerede første uken har vi fått inn 45 aktuelle kandidater. Det blir fantastisk spennende å utvikle Fluks videre med alle de sterke samarbeidspartnerne som har involvert seg med stort engasjement, avslutter Tretterud.