Block Watne – Vi bygger mestere

Kombinertlandslaget og Block Watne har mer til felles enn man skulle tro. Det viser boligbyggeren i de to siste filmene Schjærven har produsert.

Utfordring

Block Watne er stolt sponsor av kombinertlandslaget, og ønsket å vise internt at det det er mer felles mellom gutta i verdenstoppen, og tømrerne og de andre fagarbeiderne hos Block Watne. Ønsket var også at man skulle synliggjøre sponsorratet, da spesielt gjennom «Vi bygger mestere», som er sponsorratets konsept og payoff. Dette er også utviklet av oss i Schjærven.

Løsning

Derfor ble det laget to filmer. Den første for internt bruk for ansatte over hele landet, der man sammen med kombinertlandslaget synliggjorde og lærte av hverandres kompetanse.

Det ble også laget en kortere versjon som skal brukes eksternt for å synliggjøre sponsoratet.

Målet med filmene er å vise de grunnleggende likhetene mellom å bygge solide og moderne boliger, og det å ligge i verdenstoppen i kombinert. Mye av hemmeligheten ligger i å være motivert og stolt av det man gjør.

Se begge filmene her: