Care #Kjærepappa

En viral suksess om et vanskelig tema.

Menn som utøver vold mot kvinner er ett av vår tids største problem.

Utfordringen vi definerte i dette oppdraget var å nå de som har størst påvirkning til å endre dette, nemlig mannen. Ikke bare mannen i seg selv, men også mannen som påvirker barns verdier og fremtidige normer.

Vårt svar på dette ble «Kjære Pappa», en av historiens hittil største virale suksesser.

Se engelsk casefilm under den norske versjonen av «Kjære Pappa».