Care: Vi setter lyd på den stille katastrofen

Denne kampanjen ble til for å spre oppmerksomhet rundt en av de største sultkatastrofene i verden.

Vi står bak en kampanje som for første gang har samlet alle de største norske hjelpeorganisasjonene i en felles aksjon mot sultkatastrofen i Øst-Afrika.


Kritisk situasjon

Som følge av ekstrem tørke og konflikter i områdene rundt Tsjadsjøen, i Øst-Afrika og i Jemen, står verden overfor den største sultkatastrofen siden 1945. Ifølge FN risikerer over 20 millioner mennesker i Nord-Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Yemen å rammes av hungersnød før september.

Samtidig er det kritisk mangel på midler til livreddende nødhjelp for de millioner av mennesker som står i fare for å dø av sult i de neste månedene.

Elleve norske hjelpeorganisasjoner har nå gått sammen om å unngå katastrofen, med mål om å skape oppmerksomhet rundt situasjonen og samle inn penger til nødhjelpsarbeidet.

Bryt stillheten

Derfor ble vi spurt av Care om å utvikle en kampanje for å spre oppmerksomhet rundt den kritiske situasjonen i Øst-Afrika.

En av utfordringene med bevisstheten rundt hungersnød er at slike katastrofer bygger seg opp over lang tid, og det er lite oppmerksomhet i oppbygningsfasen.

I motsetning til jordskjelv og tsunamier, er det sjeldent én enkelthendelse som fører til sultkatastrofer, og derfor er ofte mediedekningen liten i forhold til omfanget.

Kampanjen måtte derfor være interessant nok for massemedia, og samtidig være informativ og engasjerende for å få folk til å støtte nødhjelpsarbeidet i Øst-Afrika.