Re:Media - et sted du vil vokse

Re:Media er ikke som alle andre mediebyråer. Her jobber du tett på et kreativt miljø – med menneskene som en viktig del av reisen.

Re:Media er et fullservice mediebyrå i Schjærven-konsernet. Byrået har opplevd fin vekst helt siden oppstarten i 2012, og har i dag store aktører som XXL, Power, Skeidar, Hyundai, Krogh Optikk, Get og Emirates på kundelisten.

Vi har tatt en prat med administrerende direktør i Re:Media, Marius Damsleth, for å høre om hvordan det er å jobbe i et annerledes mediebyrå.

Hvorfor er Re:Media et godt sted å være ansatt?

– Vi representerer en organisasjon og en kultur hvor du kan utvikle deg som et individ og blomstre innenfra. Hele vår visjon handler om at vår bedrift vokser ved at enkeltindivider trives og utvikles.

Hvordan jobber dere med dette?

– Vi jobber på både individ-, team- og bedriftsnivå. Disse tre dimensjonene skal alltid bli ivaretatt hos oss. Vi startet «blomstre innenfra»-prosjektet i fjor høst, hvor vi jobber tett med teamarbeid og kulturbygging. Dette skaper trivsel og åpenhet som kommer både menneskene, organisasjonen og kundene våre til gode. Vi gjør det vi kan for at våre ansatte skal være trygge på hverandre.

Unik arbeidshverdag
Det er ikke bare det store fokuset på menneskene i byrået som gjør Re:Media til et spennende sted å jobbe. Som en del av Schjærven-konsernet sitter byrået tett på et kreativt miljø som skaper store muligheter.

Hva er det som er så spesielt med arbeidsmetodikken i Re:Media?

– Vi jobber i bunn og grunn som et vanlig mediebyrå, men vi er en del av en større helhet som gjør oss unike. Her er det vanlig praksis at vi som mediebyrå kommer inn og deltar i den kreative prosessen mye tidligere enn andre byråer har muligheten til. Det kommer av at vi har felles arbeidsmetodikk i reklame- og mediebyrået. Vår kompetanse innen innsikt og analyse, samt mediekunnskapen vi sitter på, kommer tidligere inn i prosessene. Den mediefaglige kompetansen blir ivaretatt. Det gjør at arbeidsflyten blir bedre, og ikke minst at kundeleveransene blir av høyere kvalitet.

Hva betyr det for Re:Media å være en del av Schjærven-konsernet?

– I en verden som er i stor endring er det veldig fint å være en del av noe større. Du har tilgang til en mengde ressurser med annen type kompetanse enn det vi selv har i mediebyrået. Her sitter det alt fra kreatører til grafikere og filmprodusenter i samme hus. Det er gull verdt for oss i Re:Media. Vi bruker kun noen få minutter på å samle de rette ressursene for å finne de beste løsningene. Vi løser altså ulike problemstillinger mer effektivt enn det er mulig å gjøre som et mediebyrå alene.

Påvirk byråets utvikling

Re:Media består i dag av 22 medarbeidere med ulik kompetanse. Her har de ansatte gode muligheter til å prege sin egen hverdag.

Hvordan blir arbeidshverdagen for en nyansatt hos dere?

– I et lite byrå som oss vil du få gjort det som står i stillingsinstruksen din, i tillegg til å være med på å påvirke hvordan byrået utvikler seg. Du kan være med å utgjøre en forskjell på flere plan. Ikke bare i form av å være en viktig del av kundeleveranser, men også i forretningsutviklingen av byrået. Det er en stor mulighet.

Damsleth har tidligere spurt sine medarbeidere om å rangere Re:Media som arbeidsplass på en skala fra 1-10. De ansatte svarer fra 7 og oppover.

– Jeg tror en av grunnene til det gode resultatet kan være at våre medarbeidere føler at de er viktige spillere. De får lov til å påvirke Re:Media og selskapets utvikling, komme med tanker om hvordan ting bør være, og vi legger opp til at den enkelte skal få utvikle seg. Vi tar endringsledelse, kulturutvikling og medarbeiderutvikling på alvor, sier han.

– En annen grunn kan være at vi tilfører rådgiverrollene noe mer, som det å få briefe opp kreative team. Jeg tror det å tilføre roller tilleggsoppgaver eller ekstra fagansvar er noe som må til for at medarbeidere skal oppleve faglig og personlig utvikling over tid, og samtidig ha det gøy på jobben.Ønsker du mer informasjon om hvordan det er å jobbe i Re:Media? Ta kontakt med administrerende direktør Marius Damsleth på e-post: marius.damsleth@remedia.no