Schjærven-konsernet med nytt hovedkvarter

Schjærven-gruppen har samlet alle kreftene i konsernet og flyttet til flotte lokaler i Mølleparken.

1. juli var den offisielle datoen da Schjærven Reklamebyrå forlot kontorlokalene på Bygdøy Allé etter over 20 år på Frogner. Nå disponerer Schjærven-konsernet to etasjer ved Akerselveas bredd.

– Vi gleder oss veldig over at vi er inne i en ny periode med funksjonelle lokaler som passer et retail marketing-byrå som har høyt tempo. Dette er moderne lokaler som både kunder og ansatte vil trives godt i, sier Kei Grieg Toyomasu, byråleder i Schjærven Reklamebyrå.

Kompetanseutnyttelse til det beste for kundene

Empefire, som sammen med Schjærven Pilot fusjonerte med Schjærven Reklamebyrå for kort tid siden, har vært på Mølleparken i tre år. Dermed passer det fint å samle kreftene på samme sted.

- Selv om selskapene i gruppen er selvstendige enheter, er tett samarbeid og kompetanseutveksling kjerne i hvorfor vi lykkes. Med denne samlokalisieringen blir det enda lettere for kundene våre å jobbe med kompetanse på tvers av selskapene.

For det er hevet over enhver tvil at bransjen er i stor endring. Dermed er det derfor flott å ha fagmiljøene tett på hverandre.

- Reklamebransjen er alltid i endring, og for oss er det viktig å kunne oppfylle kundeløftet vårt, «Salg kan kjøpes», overfor våre kunder, sier Toyomasu.

- Med samlokalisering vil vi få raskere tilgang til flere fagdisipliner som kunden etterspør. Sammen med det økende tempoet gjør det at vi kan jobbe sammen på en annen måte enn tidligere. I de nye lokalene vil gode og raske løsninger for kunden stå i fokus, legger han til.

Tar med historien videre

Men med flytting vil også en del av den gamle historien bli værende igjen på Frogner.

- Det er veldig mye god norsk reklamehistorie i disse veggene. Vi håper likevel at vi har tatt med oss såpass mye av kulturen videre gjennom menneskene som jobber i byrået. Det er en tid for alt, og nå var det tid for flytting for å samle kreftene, sier Toyomasu.

Schjærven Reklamebyrå er dermed samlokalisert i kontorlokalene ved Akerselva sammen med resten av Schjærven-konsernet.

Se noen bilder av hvordan vi har det her: